10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ

Γιατί εμάς

Οι τάσεις των αγορών , οι τοπικές και παγκόσμιες αρχές και διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένης της FAO, WHOO και κυβερνήσεις, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να διαδώσουν και να ρυθμίζουν τη χρήση των καθαρών προϊόντων, για την προώθηση οικολογικά βιώσιμων γεωργικών πρακτικών.

1. Πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των θρεπτικών ουσιών. Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες κοινοπραξίες μικροοργανισμών οι οποίες συμβιώνουν επί αυτών, διαλυτοποιούν τα θρεπτικά στοιχεία ή τα άλατά των και προωθούν την διαθεσιμότητα των στα φυτά.

2. Πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης επικίνδυνων αερίων του θερμοκηπίου. Τα προϊόντα στη σειρά φυτική υγεία περιέχουν ειδικές κοινοπραξίες βακτηρίων (PGPR) τα οποία δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό άζωτο N2

N2 --------> 2 NH3 καθήλωση του αζώτου και μετατρέπουν το N2O --------> N2 (ένα από ισχυρότερα αέρια του θερμοκηπίου) σε N2 και απονιτροποίουν τα νιτρικά σε N2 Αποφεύγοντας έτσι τις εκπλύσεις των νιτρικών και την μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

NO3 --------------> NO2 ----------> Ν2O --------> N2 Απονιτροποίηση

3. Βιολογική αποκατάσταση των εδαφών Επαναφορά της γονιμότητας με βιολογικό καθαρισμό των εδαφών. Συγκεκριμένα βακτήρια των γενών Pseudomonas sp και Bacillus sp και άλλοι μικροοργανισμοί έχουν την ικανότητα απορρύπανσης.

4. Ασφάλεια Όλα τα προϊόντα μας εκχυλίζονται από φυσικές πρώτες ύλες, και από γενετικώς μη τροποποιημένους μικροοργανισμούς για τα φυτά οι οποίοι υπάρχουν σε συμβατικές καλλιέργειες και συμβιώνουν μαζί των. 

5. Αποτελεσματικότητα Η νομοθεσία για το χημικό έλεγχο και την αντοχή των ασθενειών και μολύνσεων και τα όρια των υπολειμμάτων από την νομοθεσία και την αγορά στη βιομηχανία τροφίμων είναι επίσης όλο και πιο αυστηρή. Ο κίνδυνος τα παθογόνα των φυτών να αναπτύξουν αντοχή στα αγροχημικά είναι ορατός. Φαίνεται ότι η φυτουγεία-βιοέλεγχος με βάση τους βιολογικούς μικροοργανισμούς και τα φυτικά εκχυλίσματα είναι πιο αποτελεσματική να προσφέρει λύσεις στους ανωτέρω λόγους από ό, τι τα συμβατικά χημικά και διασφαλίζεται ταυτόχρονα ότι τα προϊόντα είναι φιλικά συγχρόνως προς το περιβάλλον.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

5 Λόγοι ακόμα

6. Παγκόσμια τάση Ο κύκλος εργασιών των αγροχημικών παραμένει σταθερός ενώ του βιολογικού ελέγχου αυξάνεται κατά 15 τοις εκατό/χρ Η χρήση των προϊόντων αυτών δεν περιορίζεται στην βιολογική γεωργία, αλλά ανταποκρίνεται σε μια αναπτυσσόμενη ζήτηση για την ανάπτυξη καθαρών λύσεων για την παγκόσμια γεωργία με μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

7. Λιγότερα απόβλητα, καλύτερη ποιότητα και χαμηλότερο κόστος Τα προϊόντα μας κάνουν τις γεωργικές δραστηριότητες πιο αποτελεσματικές και βελτιώνουν την διάρκεια αποθήκευσης μετά τη συγκομιδή, συμβάλλοντας στη μείωση των απωλειών σε ολόκληρη την αλυσίδα τροφίμων. Λιγότερες απώλειες σημαίνει χαμηλότερο κόστος, το οποίο τελικά ωφελεί τον καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να αποκτήσει τρόφιμα υψηλής ποιότητας σε χαμηλότερο κόστος.

8. Ισορροπία και πρόληψη των επιβλαβών οργανισμών. Τα προϊόντα μας πιστοποιούνται ότι δεν είναι τοξικά για τα ωφέλιμα έντομα. Αυτό βοηθά στη διατήρηση της ισορροπίας και της ποιότητας του περιβάλλοντος των καλλιεργειών, την πρόληψη επιβλαβών εντόμων και φυτικών παθογόνων.

9. Φυσική ενίσχυση κάτω από δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλοντος. Προϊόντα μας όπως διεγέρτες ή ενεργοποιητές επάγουν τις φυσικές άμυνες των καλλιεργειών την υγεία, την παραγωγικότητα, την ποιότητα, την προετοιμασία των καλλιεργειών να χρησιμοποιούν καλύτερα τους φυσικούς του πόρους, να διατηρήσουν τις ιδιότητες των και την ισορροπία των, και να είναι πιο ανθεκτικές στο αβιοτικό στρες που δημιουργείται από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, και την κλιματική αλλαγή

10.Αύξηση της αξίας των τελικών προϊόντων Πραγματοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές επεμβάσεις γίνεται προσθήκη θρεπτικών ουσιών που είναι απαραίτητες στη ανθρώπινη διατροφή και οι οποίες δεν υπάρχουν στο αρχικό προϊόν, επιτυγχάνοντας έτσι ένα τελικό προϊόν υψηλής προστιθέμενης βιολογικής αξίας.