Σχετικά με εμάς

Λόγω των προβλημάτων της εντατικής γεωργίας με την υπερβολική χρήση χημικών λιπασμάτων, χημικών φυτοφαρμάκων, ή άλλων βιοκτόνων χημικών ουσιών, η ανθρώπινη παρέμβαση στο περιβάλλον είναι κρίσιμη.

Τα επίπεδα των υπολειμμάτων στα τρόφιμα αλλάζουν και καθορίζονται συχνά από ρυθμιστικούς φορείς σε πολλές χώρες.

Είναι απαραίτητη η χρήση γεωργικών εφοδίων που προάγουν τη φυσική ποιότητα των προϊόντων, με τα οποία να αποφεύγουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα οποία να οδηγούν σε προϊόντα απαλλαγμένα από χημικά κατάλοιπα.

Η AgriLife Hellas είναι μια ελληνική εταιρεία, η οποία στα προϊόντα της, χρησιμοποιεί βιοδιασπώμενα υλικά, (που κυρίως είναι φυσικά δεν συντίθεται χημικά) τα οποία δεν αφήνουν τοξικά κατάλοιπα ή υπολείμματα στο τελικό προϊόν.

Τα προϊόντα μας εφαρμόζονται στη βιολογική-συμβατική γεωργία για τον βιοέλεγχο της φυτουγείας των φυτών. Σε προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης, για τη χημική αντοχή σε παράσιτα και ασθένειες και επίσης για την αποκατάσταση της γονιμότητας των εδαφών.

Η AgriLife Hellas χρησιμοποίει μικροβιακές κοινοπραξίες που απαντώνται στη φύση, και δεν χρησιμοποιούνται μικροοργανισμοί που έχουν τροποποιηθεί με γενετική μηχανική ΓΜΟ.

Με την εφαρμογή των προϊόντων μας, οι παραγωγοί είναι σε θέση να επιτύχουν τη βέλτιστη ποιοτικά παραγωγή και υψηλές αποδόσεις και σε εμάς παραμένει η ικανοποίηση της κάλυψης των αναγκών, εισροών-λύσεων στη γεωργία, η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών.