Όραμα

ΟΡΑΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή, η ταχεία εξάντληση πολλών πόρων, η αύξηση των περιβαλλοντικών πιέσεων, η μείωση της γονιμότητας των εδαφών ,και οι απώλειες των καλλιεργειών, μας παρακινούν.

Πρέπει να αλλάξουμε ριζικά την προσέγγιση στην παραγωγή, την κατανάλωση, την επεξεργασία, την αποθήκευση, την ανακύκλωση και τη διάθεση των βιολογικών πόρων. Η AgriLife Ηellas με όραμα- στρατηγική θέλει τη βιοτεχνολογία και βιοοικονομία ως δυο βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη της Γεωργίας.

Εξελίξεις στην έρευνα της βιοτεχνολογίας και της υιοθέτησης της καινοτομίας, θα μας επιτρέψουν να βελτιωθεί η διαχείριση των ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και να ανοίξουν νέες και διαφοροποιημένες αγορές σε τρόφιμα και βιολογικά προϊόντα, τα οποία μπορούν να διατηρήσουν και να δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησης.

Αποτελεσματική διαχείριση της έρευνας ,των διαθεσίμων πόρων και των αγρό εισροών πραγματοποιεί η εταιρία μας και συνεργάζεται με κέντρα έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων ( R&D ) όπως RADOSOM Ινδίας και το τμήμα μικροσκοπίας του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και αρωγούς έχει φυσικά τεχνικούς γεωπόνους που χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε αυτό ακριβώς το όραμα-στρατηγικής

Πανούσης Κωνσταντίνος

MSc Γεωπόνος